top of page

Jan Terlouw - 2016

De tegenstelling tussen links en rechts verdwijnt. het nieuwe politieke patroon werkt volgens de tegenstelling open of gesloten samenleving.
Welvaart doet wantrouwen. En wantrouwen komt voort uit angst (bezit, gezondheid). Hoe langer je leeft, hoe meer je hebt, hoe je kan verliezen.
Het individualisme heeft de burgerzin verdreven. We hebben elkaar niet meer nodig.

Bewustzijn
Susan Blackmore - 2016

Onze eigen intuïties hebben een vermoeden van bestaan van het zelf  (bewustzijn, inhoud).
Maar er bestaat geen innerlijk zelf dat bewust is en naar de wereld kijkt & onze gedachten denkt & onze ervaringen beleeft.
Het zelf is een illusie en is net zoals de gedachte een tijdelijke verschijning in onze geest.
Afleiding (gedachten, ervaringen) is de normale toestand van de geest, de geest  speelt een monoloog af van waarmee we ons identificeren.
Als je niet bewust bent van het opkomen en verdwijnen van deze gedachten, ervaringen, lijkt het alsof je die gedachten bént.
Er is geen geunificeerd zelf want alles wat ons tot mens maakt nl. neurologische processen (gevoel, taal, impulsen, …) liggen verspreid over verschillende hersengebieden en zijn van voorbijgaande aard.

Je bent geen zelf, bewustzijn maar wél de producent van gedachten (positief, negatief) en ervaringen (aangenaam, onaangenaam).
De aard van onze gedachten & ervaringen heeft GEEN effect op het zelf, bewustzijn vb de reflecties op de spiegel hebben geen effect op de spiegel zelf vb dat wat zich bewust is van angst, is zelf niet angstig.

Meditatie/mindfulness is een zelfonderzoeksmethode waarbij je die subjectieve identificatie met je gedachten verbreekt, je brengt de geest naar het moment, je wordt een niet-oordelend bewustzijn. vb Net zoals een filmvoorstelling je kan meetrekken in het verhaal & plots kom je tot besef dat je kijkt naar een lichtprojectie op een muur.
Zenmeditatie/introspectiemethode biedt technieken aan om de geest te kalmeren en je te concentreren op bepaalde vraagstellingen zodat je direct met de realiteit in contact komt.

De 4e Dimensie - 2017
Hans Peter Roel

Wat is je drijfveer in dit leven:
- zelfkennis: wie ben ik (kom in contact met je ziel)
- mijn bijdrage aan de wereld: (kom in contact met de ziel van anderen)
- wordt wie je bent: zelfrealisatie
- laat je ego los: hebben voedt het ego & de zucht naar meer
- inzicht in jezelf krijg je door zowel positieve (liefde, geluk, gezondheid, optimisme) als negatieve (verdriet, destructie, haat, verval) kanten van het leven te ervaren

Boeddha -alles begint met een gedachte, zo creeren we de wereld, we worden wat we denken en doen
Boeddha - in het oneindige universum is ieder mens het middelpunt
JF Kennedy - Alleen diegene die het aandurft te falen, krijgt de kans om te slagen
David Bohm - Chaos is een zo hoog niveau van orde dat wij deze niet begrijpen

Geloof:
Ik geloof in een universele kracht die het universum aandrijft, niet in het instituut kerk omdat dit intolerantie aanwakkert (mijn God is waarheid). De ordening van het universum gaat uit van eenheid (alles is met elkaar verbonden, God is liefde)

Zinvol toeval:
- bestaat er een collectief bewustzijn waarop je kan vertrouwen ?
> gebeurt alles met een reden
> synchroniciteit = systeemdenken waarin de wereld als 1 samenhangend en elkaar beinvloedend geheel wordt gezien = gelijktijdigheid waarin verleden, heden en toekomst samenvallen omdat de factor tijd wegvalt
> kan je het collectief bewustzijn herkennen door zinvol toeval
> spreekt persoonlijke doelgerichtheid het collectief bewustzijn aan
> alles waar je E in steekt groeit
> helpt toeval om jezelf te leren kennen of moet er eerst een gedachte/doelgerichtheid zijn die met verlangen wordt gevoed 

Solipsisme:de filosofie dat er maar 1 enkel bewustzijn bestaat, namelijk dat van de waarnemerje leven is een weerspiegeling van gedachten
> ? spelen wij een rol in het bewustzijn van een ander

Nu leven:as you age, you live more in de presence and past, less in the future without  a goal , there is no much future, so you live more in the present

 

bottom of page